Home / Behandlinger / Fysioterapi / Magdalena G. Hansen – Speciale i behandling af babyer og børn

Magdalena G. Hansen – Speciale i behandling af babyer og børn

CV

Uddannelse

 • 1989 – 1992 Fysioterapeutuddannelsen i Polen
 • 2001 – 2001 Lægeeksamineret idrætsskadeterapeut, Frederiacia
 • 2002 – 2003 Fysioterapeutuddannelsen (dansk autorisation) i Holstebro
 • 2006 – 2008 Master i Rehabilitering ved Syddansk Universitet
 • 2012 – 2012 LP- (Læringsmiljø og pædagogiske analyse)
 • 2015 Correction academy - Mobilisation/manipulation of the schoulder/elbow/hand
 • 2015 The Physiological Basis of learning
 • 2015 Kinesiologi/ kropsafbalancering
 • 2016 Defusing Stuck Emotions
 • 2016 Overbyggende ernæringsterapet og kostterapeut
 • 2017 Dansk Fysioterapeuters praksiscertifikat
 • 2017 Course on Applied Developmental Kinesiology for babies, children, adolescents and Addults with movement disorders according to vojta
 • 2018 Den neokognitive Stresscoach
 • 2018 Osteopathic Approach in Pediatry (newborne 0-1)
 • 2019 Osteopathic Aproach in Pediaty ( 2-6 )

Arbejdssteder

 • 1992 – 1993 Fysioterapeut på en Handicapinstitution for såvel fysisk som psykisk handicappede børn i Polen
 • 1995 – 1999 Vikar på Plejehjemmet i Løgumkloster
 • 2000 – 2001 Tilkalde vikar i sundhedssektoren i Haderslev kommune
 • 2001 – 2002 Arrild svømmehal- wellnes therapist
 • 2003 – 2012 Fysioterapeut på Fjordskolen i Aabenraa
 • 2005 – 2007 Redaktionsmedlem i fagbladet ” Børn i Fokus”
 • 2011 – Børnefysioterapeut ved PPR- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aabenraa Kommune
 • 2012 – Selvstændig børnefysioterapeut Aabenraa Sundhedsklinik
 • 2012 – 2015 HSP- (High Sensitive Persons)- tovholder i styregruppen
  2015 - 2016 Formand for HSP-forening
 • 2013 – Fysioterapeut - børnefysioterapeut hos Klinik Bøgen

Kurser

 • 1993 Neuropædiatri i Polen
 • 1999 Informatik på VUC
 • 2004 Kognitive læreprocesser og Movement Science i fysio- og ergoterapien
 • 2004 Grundlæggende akupunktur
 • 2004 MOVE (Mobility Opportunities Via Education)
 • 2004 Tegn til tale
 • 2005 IMS- (akupunkturmetoden intramuskulær stimulation)
 • 2005 Correction aceolemy (diagnostik og behandling af cervikalcolumna og ct- overgang samt indsigt i biomekaniske kæderelationer)
 • 2005 Neuropædagogik og kommunikation
 • 2005 PEDI-Testen (Pediatric Evaluation of Disability Inventory)
 • 2006 Neuropsykologi
 • 2006 Mundmotorik
 • 2006 Halliwick- metoden (svømmeundervisning af fysisk handicappede)
 • 2007 Ortoser til børn
 • 2007 Den skæve ryg
 • 2007 Motorisk træning og behandling til børn med adfærds og kontakt problemer
 • 2009 Børn og unge med ASF/ADHD
 • 2009 Kommunikation ift ADHD-vanskeligheder
 • 2010 CPOP ( Cerebral Pares Oppfølgingsprogram)
 • 2010 Motorisk usikre børn (skolebørn)
 • 2011 Positionering i den stående og liggende stilling
 • 2012 Motorisk usikre børn (0-6 år)
 • 2012 Taktil kommunikation
 • 2012 Kiss – Kidd: stimulering af postural muskulatur fra spædbarn til skolebarn
 • 2012 Yoga kids
 • 2012 Særligt sensitive børn/ unge
 • 2013 Kursus om at køre gruppe (selvhjælpsgrupper/ netværksopbygning)
 • 2013 Før-leder afklaringsforløb
 • 2013 Formthotics såler (biomekaniske og neuromotoriske aspekter af funktion i UE
 • 2013 Kinesio Taping Fundamentals
 • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the cervical joints C3-C6
 • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation thoracis spina
 • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the lumber spina
 • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the SI joint and of the foot
 • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the hip, the knee and the foot
Top