Haderslevvej 48 – 6200 Aabenraa

fysioterapeut

Magdalena G. Hansen

CV og erffaringer

Uddannelse

 • 1989 – 1992 Fysioterapeutuddannelsen i Polen
 • 2001 – 2001 Lægeeksamineret idrætsskadeterapeut, Fredericia
 • 2002 – 2003 Fysioterapeutuddannelsen (dansk autorisation) i Holstebro
 • 2006 – 2008 Master i Rehabilitering ved Syddansk Universitet
 • 2012 – 2012 LP- (Læringsmiljø og pædagogiske analyse)
 • 2015 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the shoulder/elbow/hand
 • 2015 The Physiological Basis of learning
 • 2015 Kinesiologi/ kropsafbalancering
 • 2016 Defusing Stuck Emotions
 • 2016 Overbyggende ernæringsterapeut og kostterapeut
 • 2017 Dansk Fysioterapeuters praksiscertifikat
 • 2017 Course on Applied Developmental Kinesiology for babies, children, adolescents and
 • Adults with movement disorders according to vojta

 • 2018 Den neokognitive Stresscoach
 • 2018 Osteopathic Approach in Pediatry (newborn 0-1)
 • 2019 Osteopathic Aproach in Pediaty ( 2-6 )

Arbejdssteder

 • 1992 – 1993 Fysioterapeut på en Handicapinstitution for såvel fysisk som psykisk handicappede børn i Polen
 • 1995 – 1999 Vikar på Plejehjemmet i Løgumkloster
 • 2000 – 2001 Tilkalde vikar i sundhedssektoren i Haderslev kommune
 • 2001 – 2002 Arrild svømmehal- wellness therapist
 • 2003 – 2012 Fysioterapeut på Fjordskolen i Aabenraa
 • 2005 – 2007 Redaktionsmedlem i fagbladet ” Børn i Fokus”
 • 2011 – Børnefysioterapeut ved PPR- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aabenraa Kommune
 • 2012 – Selvstændig børnefysioterapeut Aabenraa Sundhedsklinik
 • 2012 – 2015 HSP- (High Sensitive Persons)- tovholder i styregruppen
 • 2015 – 2016 Formand for HSP-forening
 • 2013 – Fysioterapeut – børnefysioterapeut hos Klinik Bøgen

 • Kurser

  • 1993 Neuropædiatri i Polen
  • 1999 Informatik på VUC
  • 2004 Kognitive læreprocesser og Movement Science i fysio- og ergoterapien
  • 2004 Grundlæggende akupunktur
  • 2004 MOVE (Mobility Opportunities Via Education)
  • 2004 Tegn til tale
  • 2005 IMS- (akupunkturmetoden intramuskulær stimulation)
  • 2005 Correction aceolemy (diagnostik og behandling af cervikalcolumna og ct- overgang samt indsigt i biomekaniske kæderelationer)
  • 2005 Neuropædagogik og kommunikation
  • 2005 PEDI-Testen (Pediatric Evaluation of Disability Inventory)
  • 2006 Neuropsykologi
  • 2006 Mundmotorik
  • 2006 Halliwick- metoden (svømmeundervisning af fysisk handicappede)
  • 2007 Ortoser til børn
  • 2007 Den skæve ryg
  • 2007 Motorisk træning og behandling til børn med adfærds og kontakt problemer
  • 2009 Børn og unge med ASF/ADHD
  • 2009 Kommunikation ift ADHD-vanskeligheder
  • 2010 CPOP ( Cerebral Pares Opfølgningsprogram)
  • 2010 Motorisk usikre børn (skolebørn)
  • 2011 Positionering i den stående og liggende stilling
  • 2012 Motorisk usikre børn (0-6 år)
  • 2012 Taktil kommunikation
  • 2012 Kiss – Kidd: stimulering af postural muskulatur fra spædbarn til skolebarn
  • 2012 Yoga kids
  • 2012 Særligt sensitive børn/ unge
  • 2013 Kursus om at køre gruppe (selvhjælpsgrupper/ netværksopbygning)
  • 2013 Før-leder afklaringsforløb
  • 2013 Formthotics såler (biomekaniske og neuromotoriske aspekter af funktion i UE
  • 2013 Kinesio Taping Fundamentals
  • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the cervical joints C3-C6
  • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation thoracis spina
  • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the lumber spina
  • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the SI joint and of the foot
  • 2014 Correction academy – Mobilisation/manipulation of the hip, the knee and the foot