Haderslevvej 48 – 6200 Aabenraa

Osteopati

Vi behandler din smerte

Osteopati genopretter balancen mellem kroppens forskellige systemer

Hvad er Osteopati?

En osteopat er specialist i at undersøge, diagnosticere og behandle smerter og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet.

Osteopati er i stand til at diagnosticere, hvordan de forskellige systemer i kroppen påvirker hinanden, og herved lokalisere præcis, hvor hovedproblemet ligger. Dette gør osteopati til en uhyre effektiv behandlingsform, fordi den fokuserer på behandling af årsagen i stedet for symptombehandling.

Osteopati er en videnskab også kaldet for manuel medicin. Osteopati kombinerer viden om anatomi, fysiologi, biomekanik, neurologi, patologi (Sygdomslære), embryologi (fosterlære) og organlære.

Osteopati behandles udelukkende med hænderne uden nogen brug af instrumenter eller nåle. Der bliver benyttet mange forskellige teknikker så som, ledmobilisering, muscle energy techniques (MET), kraniosakral terapi, etc.

Osteopati genopretter balancen mellem kroppens forskellige systemer – herunder muskel- og skeletsystemet, kraniosakralsystemet, bindevævssystemet, kredsløbssystemet og organsystemet.

Ved at fjerne blokeringer og forbedre leddenes bevægelsesudslag og -kvalitet, korrigeres funktionsindskrænkninger og funktionelle forandringer i led og kroppens bløde væv.
Behandlingen hjælper til en forbedring af kredsløbet i det berørte område, hvilket fremmer helbredelsen ved at forbedre nærings- og ilttilførselen til vævet og fjerne kroppens egne affaldsstoffer. Dette mærkes ved at energien i kroppen øges ved behandlingen.
Nervernes funktion påvirkes ligeledes. Dette sker ved at nerver, der har siddet i klemme eller fået tryk, frigøres samt sikres en tilstrækkelig blodforsyning.

Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået over længere tid.

En osteopat kigger på kroppen som helhed og finder ofte årsagen til smerten anden steds i kroppen end der hvor smerten udløses.

Osteo er græsk og betyder knogle eller ben og Patos er ligeledes græsk og betyder lidelse.

Hvordan bliver man Osteopat?

I Danmark bliver man osteopat ved at læse ved The International Academy of Osteopathy (IAO). Skolen har eksisteret i København siden 2000. Adgangskrav til uddannelse er fysioterapeut eller læge.

Historie

Osteopatien har sit udspring i U.S.A, hvor Dr. Andrew Taylor Still i slutningen af det 19.århundrede udviklede filosofien og principperne.
Dr. Still udlagde osteopatens opgave som følgende: Bekæmpe lidelser i kroppen ved at arbejde med muskel-skeletsystemet. Osteopaten behandler kroppens knogler i kombination med de tilhæftende muskler, sener, ledbånd, led, og bindevæv.

I de sidste 100 år er behandlingsmetoden blevet udviklet til et særdeles effektiv behandlingssystem til at behandle smerter og skader i muskel-skelet systemet.

Dr. Still fandt ud af at kroppen fungerer som en helhed hvor alle strukturer påvirker hinanden og alle led skal kunne bevæge sig optimalt for at kroppen kan fungere optimalt. Hvis der er ”låsninger” og blokeringer nogle steder i kroppen vil det påvirke blodcirkulationen, venesystemet, lymfesystemet, immunforsvaret, nervesystemet, muskel-skeletsystemet, hjerne/rygmarvsvæsken og vejrtrækningen.
Osteopaten undersøger og tjekker alle led, muskler og hinder igennem i hele kroppen for at finde ud af om alle strukturerne fungerer og bevæger sig som de skal. Osteopaten tager også hinderne omkring organerne med i betragtning da disse har stor indflydelse på muskel-skelet systemet. F.eks. kan mave- og tarmproblemer give rygsmerter og ligeledes modsat da nerverne og hinderne fra disse organer har forbindelse til ryggens muskler og led.

Kiropraktik har sin oprindelse i osteopati, idet kiropraktikkens grundlægger var en af Dr. Andrew Taylor Stills tidligere elever. Han grundlagde kiropraktikken ud fra osteopatiens teknikker.

Filosofi

 • Kroppen fungerer som en helhed og skal betragtes og behandles som sådan
 • Kroppen kan, under de optimale betingelser helbrede/hele sig selv
 • Kroppens struktur og funktion er gensidigt afhængig af hinanden
 • Priser Osteopati

  Behandlere Osteopati

  Michael Jepsen

  Michael Jepsen

  MSc.Ost. M.R.O.DK