Home / Osteopati

Osteopati

Osteopati

Hvad er Osteopati?

En osteopat er specialist i at undersøge, diagnosticere og behandle smerter og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet.

Osteopati er i stand til at diagnosticere, hvordan de forskellige systemer i kroppen påvirker hinanden, og herved lokalisere præcis, hvor hovedproblemet ligger. Dette gør osteopati til en uhyre effektiv behandlingsform, fordi den fokuserer på behandling af årsagen i stedet for symptombehandling.

Osteopati er en videnskab også kaldet for manuel medicin. Osteopati kombinerer viden om anatomi, fysiologi, biomekanik, neurologi, patologi (Sygdomslære), embryologi (fosterlære) og organlære.

Osteopati behandles udelukkende med hænderne uden nogen brug af instrumenter eller nåle. Der bliver benyttet mange forskellige teknikker så som, ledmobilisering, muscle energy techniques (MET), kraniosakral terapi, etc.

Osteopati genopretter balancen mellem kroppens forskellige systemer – herunder muskel- og skeletsystemet, kraniosakralsystemet, bindevævssystemet, kredsløbssystemet og organsystemet.

Ved at fjerne blokeringer og forbedre leddenes bevægelsesudslag og -kvalitet, korrigeres funktionsindskrænkninger og funktionelle forandringer i led og kroppens bløde væv.
Behandlingen hjælper til en forbedring af kredsløbet i det berørte område, hvilket fremmer helbredelsen ved at forbedre nærings- og ilttilførselen til vævet og fjerne kroppens egne affaldsstoffer. Dette mærkes ved at energien i kroppen øges ved behandlingen.
Nervernes funktion påvirkes ligeledes. Dette sker ved at nerver, der har siddet i klemme eller fået tryk, frigøres samt sikres en tilstrækkelig blodforsyning.

Osteopati er effektivt ved såvel akutte problemer som skader og gener, der er opstået over længere tid.

En osteopat kigger på kroppen som helhed og finder ofte årsagen til smerten anden steds i kroppen end der hvor smerten udløses.

Osteo er græsk og betyder knogle eller ben og Patos er ligeledes græsk og betyder lidelse.

Hvordan bliver man Osteopat?

I Danmark bliver man osteopat ved at læse ved The International Academy of Osteopathy (IAO). Skolen har eksisteret i København siden 2000. Adgangskrav til uddannelse er fysioterapeut eller læge.

Top